THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ | PIST

Quan hệ cổ đông

2014-05-27 05:09:23

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương Mại – Dịch vụ Điện lực xin gửi Thông báo đến Quý cổ đông về việc Bổ nhiệm Ông Thái Anh Tuấn giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực kể từ ngày 15/06/2013.